Τέντες με Αντηρίδες

2-1
1-1
5
4
6
7
8
2-1 1-1 5 4 6 7 8